Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid - Obéissance - Obedience    

 

 

Intro


Het volgen van lessen gehoorzaamheid met de hond is niet alleen belangrijk voor zijn opvoeding, het versterkt tevens de band met je hond. Op een hondenschool leer je naast de houdingen zit, af, staan ook oefeningen zoals aan de voet lopen (al dan niet aangelijnd), oproepen, apporteren, voedsel weigeren, ter plaatse blijven, blijven liggen op afstand, voorstellen, enz. Het voordeel op een hondenschool is dat je hond er in contact komt met andere honden. De opvoeding van je hond eindigt natuurlijk niet op de hondenschool. Ook thuis is veel oefenen een 'must'.

Op HS Pallieter maakt men volgend onderscheid: (http://www.hspallieter.be/)

Puppy klas:  voor puppy’s vanaf 12 weken tot 4,5 maand
Pré Juniors: voor puppy’s vanaf 4,5 maand tot 6 maand
Juniors: vanaf 6 maand en na de A klas
A klas:  nieuwe honden ouder dan 6 maanden die geen puppy cursus hebben gevolgd (en de ‘moeilijke gevallen’)
B klas:   vanaf 7 maand na het slagen van een overgangsproef
C klas:   na het slagen van een overgangsproef
Vervolgens zijn er nog de Brevetten klas, Debutanten, Programma I en Programma II

Met onze Havanezers volgen we lessen Gehoorzaamheid. Met Dolce en Vita concentreren we ons echter op Dog Dance op de G.H.V. bij de Wet Nose Dancers. Met Gioia, Havana, Dalia & Hope gaan we twee maal per week naar HS Pallieter. Natuurlijk houdt het niet op bij het volgen van lessen op de hondenschool. Thuis gebeurt het grootste deel van de training. Dagelijks oefenen we zowel op Dog Dance als op Gehoorzaamheidsoefeningen met onze kleine rakkers. Alles gebeurt steeds met de positieve, beloningsgerichte trainingsmethode.

 

 

21 september 2008 : Overgangsproef van Junior klas naar B klas (Gioia, Dalia & Havana)

 

Clubkampioenschap HS Pallieter

 

Ons gevoel over onze hondjes na deze dag kunnen we met één zin omschrijven: we zijn MEGAFIER op onze drie Havanezertjes Gioia, Havana & Dalia!!!

 

In de voormiddag legden we met Gioia, Havana & Dalia de overgangsproef af van de Juniorklas naar de B klas. Ze zijn alledrie met glans geslaagd!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Dalia                                                                     Gioia                   

 

 

Gioia

Gioia behaalde een mooie score van 93/100. 5 punten is ze verloren aan een onverwachts kakje op het terrein en 2 punten aan het volgen aan de leiband waarbij ze op iets te veel afstand van me af liep.

 

Gioia gaf al meteen een rustige en geconcentreerde indruk. Het begon dus heel goed. De eerste oefening nl. apporteren was al meteen een belangrijke en riskante oefening. Gioia is thuis verzot op apporteren, maar op verplaatsing kan ze er soms echt geen zin in hebben en kijkt ze liever wat rond dan achter haar balletje te rennen! Dat was gelukkig vandaag niet het geval: ze ging het balletje mooi halen en bracht het terug. Super gewoon! De daaropvolgende oefeningen (betasten van de hond, ter plaatse blijven, voorstellen van de hond, oproepen, de houdingen zit, af, staan, weigeren van voedsel, begroeten) voerde ze ook perfect uit! Het volgen aan de leiband lukte ook heel goed, Gioia had veel aandacht en liep mooi aan de lijband, maar ze liep een beetje te ver van me af en dat heeft ons 2 puntjes gekost. Net voor de laatste reeks oefeningen (toen we een ander (het derde) terrein betraden, heeft ze totaal onverwachts een kakje gedaan! Gioia dacht waarschijnlijk dat de ‘training’ (de proef dus) er al op zat. Dit heeft ons spijtig genoeg ook 5 punten gekost.

Gioia heeft zich bovendien ook voorbeeldig gedragen en op geen enkel moment is ze beginnen blaffen J.

 

Ik ben héél blij met de knappe prestatie van deze kleine meid! Je moet er rekening mee houden dat ze van ‘ver’ komt in die zin dat ze geen eenvoudig karakter heeft en dat het sinds de gehoorzaamheidslessen en een intensievere training thuis veel veranderd is. Het 'probleem' van het blaffen zal je nooit helemaal weg krijgen, dat zit voor een groot deel ook in haar karakter, maar qua aandacht en geduld hebben is ze er heel goed op vooruit gegaan! Dat ze zo’n mooie score zou behalen was in het begin van het jaar nog een onmogelijke en ondenkbare opdracht geweest!

 

 

 

Havana

Ook Havana behaalde een zeer mooie score van 90/100. 10 punten is ze verloren aan het apporteren: het terugbrengen van het speeltje lukt niet op verplaatsing.

 

Havana heeft een grote will-to-please en dat heeft ze vandaag nog eens gedemonstreerd. Alle oefeningen voerde ze schitterend uit. Ze heeft overal het maximum van de punten op behaald, behalve op het apporteren. We wisten dat dit de grote struikelblok zou worden omdat dat ook tijdens de training ter plaatse nooit lukte. Toch heeft Havana haar beste pootje voor gezet en liep ze naar het speeltje toe waarmee ze toch 5 punten verdiend heeft voor deze oefening.

Met Havana zijn we pas beginnen trainen toen ze 5 maanden en half oud was. We vinden het heel knap dat ze vijf maanden later deze knappe prestatie heeft neergezet J.

 

 

 

 

 

Dalia

Dalia behaalde de knappe score van 85/100. 15 punten verloor ze aan het apporteren: apporteren lukt helaas niet op verplaatsing.

 

Dalia, een superschattig hondje dat zo hard op haar tanden moet bijten omdat ze altijd zo ongeduldig is tijdens het trainen, heeft vandaag een hele knappe prestatie neergezet. Ze heeft op het apporteren na alle oefeningen foutloos uitgevoerd!! Thuis rent Dalia zo mooi achter het balletje aan en brengt ze het fier terug, maar tijdens de training heeft ze geen oog voor speelgoed. Toch zijn we superblij!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de namiddag deden we mee met Gioia & Havana met de Dog Dance oefenwedstrijd. Ze werkten prima mee. Nadien kregen we heel wat felicitaties van mensen uit het publiek! Dat deed zo’n deugd J.

Meer info onder Dog Dance – Wedstrijden.

 

 

2 november 2008 : Overgangsproef van B klas naar C klas (Dalia & Havana)


Vandaag hebben we met de Havanezertjes Dalia en Havana de overgangsproef afgelegd van de B naar de C klas. Ze zijn allebei GESLAAGD :D !!

Dalia behaalde een knappe 94/100 !
Havana behaalde een mooie 82/100 !

Hieronder is een kleine fotocollage te zien van onze twee rakkers in actie:


Fotocollage overgangsproef : klik hier (1'20")

Met dank aan ons Laura voor de foto's :p !

Van B naar C:
Deze overgangsproef omvat: aangelijnd volgen, de houdingen (zit, af, staan), af op afstand, ter plaatse blijven gedurende 1'30", de hond voorstellen, oproepen en aan de voet zitten, apporteren, voedsel weigeren en los volgen.
Het gebruik van voedsel of een speelgoedje is op één oefening na niet meer toegestaan en ook het gebruik van de stem moet beperkt blijven.
We merken op:
Zo'n proef is en blijft een momentopname, dus het is altijd onvoorspelbaar hoe de hondjes op dat moment gaan reageren niettegenstaande ze de oefeningen normaal gezien vrij goed onder de knie hebben.

Dalia & KristineHavana & LindaDalia (links)
Op enkele schoonheidsfoutjes na heeft Dalia het schitterend gedaan. Zelfs het apporteren lukte deze keer. Dalia heeft dus duidelijk haar beste pootje voorgezet. We zijn echt megafier op deze kleine meid.


Havana
(rechts)
Hetzelfde geldt voor Havana: kleine schoonheidsfoutjes hebben haar wat puntjes gekost. Helaas lukte het terugbrengen van het apport niet, daar blijven we op oefenen. Toch zijn we supertrots op onze chocotoff.

Met Gioia hebben we niet deelgenomen aan de overgangsproef omdat we de komende weken nog met Agility willen verderdoen (ze is er gek op!!) en de uren van de C klas en Agility overlappen. Ze blijft dus nog verder oefenen in de B klas. Gioia mocht vandaag gewoon supporteren voor haar huisgenootjes ;).

 

 

3 december 2008 : Overgangsproef van B klas naar C klas (Gioia)

Op deze koude woensdagavond ( -1°C ) heb ik met Gioia de gehoorzaamheidsproef van de B naar de C klas afgelegd.

Ze is MET GLANS geslaagd!! Ze behaalde namelijk 100/100 !!!!

Ik ben SUPERFIER op Gioia. Ze heeft niet het meest eenvoudige karakter en toch werkte ze schitterend mee! Volhouden is zeker de boodschap! Bovendien had ze er al een uurtje Agility opzitten, dus superknap dat ze toch nog het beste van haarzelf heeft gegeven tijdens de proef :) !!

Hieronder volgen enkele sfeerbeelden. Sinterklaas was deze avond ook aanwezig!!

 

 

 

 

Enkele oefeningen die aan bod komen tijdens deze proef :

Houdingen: zit af staan

 

voor voet volgen aan de voet

 

slalom

 

apporteren

 

 

Ook de Sint was aanwezig. Gioia kreeg zelfs felicitaties van hem!! :D

 

 

 

5 april 2009 : Overgangsproef van Junior klas naar B klas (Mistica)

Op deze zonnige zondag hebben we met Mistica deelgenomen aan de overgangsproef gehoorzaamheid op HS Pallieter. Ze is met glans geslaagd: Mistica behaalde 92/100. Omwille van het natte gras wou ze niet op commando gaan liggen (-3) en tijdens het apporteren liet ze het apportje los (-5). We zijn superfier op haar! :)

Enkele oefeningen :

aangelijnd volgen zitten
liggen staan
oproepen met zit voor oproepen met zit voor
ter plaatse blijven voorstellen / apporteren / voedsel weigeren

 

 

 

Andere proeven
Gehoorzaamheidsproeven
6 mei 2009

Overgang B klas naar C klas Gehoorzaamheid met Mistica
Op deze woensdagavond hebben we met Mistica deelgenomen aan de overgangsproef gehoorzaamheid op HS Pallieter. Mistica behaalde 85,5/100
We weten nu aan welke punten we moeten verderwerken in de C klas. 
Knap gedaan hoor meid!

11 oktober 2009

Overgang Préjuniors naar Juniors Gehoorzaamheid met Itala  
Vandaag mocht ons Havanezertje Itala voor de eerste keer meedoen in de Juniorklas Gehoorzaamheid op HS Pallieter. Vorige les kregen we te horen dat ze mocht overgaan. In plaats van een half uur is de training nu een uur en leren de honden nog meer gehoorzaamheidsoefeningen.

14 maart 2010

Overgang gehoorzaamheid babyklas naar prejuniors met Iliano
Vandaag mocht ons Havanezertje
Iliano del Paradiso di Cani voor de eerste keer meedoen in de Prejuniosklas Gehoorzaamheid op HS Pallieter. 
Vorige les (10 maart) kregen we te horen dat hij mocht overgaan. Hij is nu 4 maanden en 2 weken.

14 juli 2010

Overgang van Préjuniors naar Juniors klas gehoorzaamheid met Iliano
Vandaag kon ons Havanezertje Iliano del Paradiso di Cani voor de eerste keer meedoen in de Juniorsklas Gehoorzaamheid op HS Pallieter. 
Hij had al langer de oefeningen van de Préjuniors onder de knie, maar om wille van examens en agility training (overlappende uren) hebben we niet veel kunnen trainen met hem op de hondenschool zelf. Hij is wel een hevige supporter tijdens de Agility training! Hij is er steeds bij om z'n mama aan te moedigen :p.
Hij zal nu voortaan een uur trainen i.p.v. een half uur. Hij heeft superveel aandacht, maar apporteren vindt hij maar niets. Van wie heeft hij dat trekje?

4 augustus 2010

Overgang van Juniors klas naar B klas gehoorzaamheid met Iliano
Vandaag hebben we met onze Havanezer reu Iliano del Paradiso di Cani de overgangsproef afgelegd van de Juniors klas naar de B klas gehoorzaamheid op HS Pallieter. Hij is geslaagd en zit nu in de B klas.
Iliano had heel veel aandacht en stapte mooi mee aan de leiband. Hij bracht het speelgoedje niet helemaal terug, maar ging er toch achter en pakte het vast. Hij had een beetje moeite met de blijf oefening. Hij volgt ons liever :p. Maar het lukte uiteindelijk. Het oproepen en de zit voor deed hij prachtig. Ook het weigeren van voedsel was geen probleem. Op de houdingen behaalde hij ook 10/10 en ook op het voorstellen en betasten van de hond en het begroeten haalde hij de maximum score. Hij behaalde in totaal 86,5/100. Knap gedaan hoor Iliano!

Iliano
Iliano
Supporters Gioia & mama Havana
26 december 2010

Start gehoorzaamheidslessen met Nikita
Thuis doen we dagelijks enkele gehoorzaamheidsoefeningen met Nikita al sinds ze bij ons is gekomen. Op nog geen 2 dagen kende ze haar naam al. We proberen ook veel te spelen met haar. Ze vindt alle aandacht leuk. Ze slaapt ook nog behoorlijk veel. Nikita is al tweemaal mee naar de hondenschool kunnen gaan, maar ze heeft toen nog geen les gevolgd omdat ze nog te jong was. 
Vandaag heeft ze dan haar eerste les in de puppyklas gekregen. Het sneeuwtapijt dat er lag maakte het niet eenvoudig voor de honden. Na enkele volg- en oproepoefeningen buiten, hebben we dan ook verder binnen les gekregen. Het werd meer een socialisatie oefening. Nikita heeft vele indrukken over zich heen gekregen. Ze moet nog wat wennen aan de drukte en andere (grote) honden, maar ze is superbraaf!

5 januari 2011

Overgang van Puppy naar Prejuniors gehoorzaamheid met Nikita
Vandaag mocht Nikita trainen in de Prejuniors klas gehoorzaamheid. Op het einde van vorige les, zondag 2 januari, kregen we te horen dat ze al mocht overgaan. Ze heeft slechts driemaal in de Puppyklas gezeten. Nikita is heel leergierig en voelt zich elke keer steeds meer op haar  gemak op de hondenschool temidden van alle andere honden en mensen. Thuis trainen we natuurlijk ook dagelijks. Ze is soms wel wat ongeduldig en gek op eten, maar ze had al snel de oefeningen "zit", "af", "hier" en "volg" onder de knie en ook voedsel weigeren lukt al redelijk. En we trainen nu ook op de "voet". Voor het betasten en checken van tanden en oren moet het puppygeweld eerst nog wat minderen. Maar alles op z'n tijd. Na het bezoek aan de hondenschool is Nikita duidelijk wat moe en moet ze een dutje doen. Daarna is ze weer klaarwakker en klaar voor haar puppystreken uit te halen.

9 maart 2011

Overgang Préjuniors naar Juniors klas gehoorzaamheid met Nikita
Zondag 6 maart kregen we op het einde van de les gehoorzaamheid te horen dat Nikita mag overgaan naar de juniors klas. Ze is 5,5 maanden. Vandaag woensdag 9 maart volgden we dus les in de juniors klas. Deze duurt een uur i.p.v. een half uur bij de préjuniors. De nieuwe oefeningen gingen al vlot. 

1 mei 2011

Overgang Junior naar B klas gehoorzaamheid geslaagd met 98/100 met Nikita
Vandaag hebben we met Nikita deelgenomen aan de overgangsproef gehoorzaamheid op de hondenschool. Ze is met glans geslaagd en mag nu overgaan van de Junior naar de B klas. Ze voerde alle oefeningen perfect uit (houdingen, aan de lijn lopen, zich voorstellen, blijven op afstand, oproepen, apporteren, voedsel weigeren, enz.). Het enige 'foutje' was dat ik het commando "zit" heb moeten herhalen om van de lig naar zit houding over te gaan. Ze lag zo goed in het zonnetje :p. Ze behaalde 98/100. Proficiat lieve meid!! 

3 juli 2011

Overgang van B naar C klas gehoorzaamheid geslaagd met 99/100 met Nikita
Vandaag hebben we met Nikita deelgenomen aan de overgangsproef gehoorzaamheid op de hondenschool. Ze heeft een schitterende proef afgelegd en mag nu overgaan van de B naar de C klas. Ons doel op het gebied van gehoorzaamheid is bereikt. Ze is amper 9,5 maanden. Ondanks de hitte (de proef vond op de middag plaats in de felle zon), heeft Nikita alle oefeningen prima uitgevoerd: houdingen (liggen, zitten, staan), los en aan de lijn lopen, zich voorstellen, voedsel weigeren, 1.5 minuten blijven liggen op afstand, oproepen met zit voor en voet, apporteren, liggen op afstand, enz. Eén punt is verloren gegaan door een fout van mezelf: bij het oproepen met zit voor gevolgd door een voet stond ik te dicht bij de kegel waardoor Nikita niet voldoende plaats had om de voet uit te voeren. Ik heb me een stap naar voren moeten zetten en dat heeft een punt gekost. Nikita daarentegen heeft alles perfect uitgevoerd :o). Ik ben superfier op m'n grote schat! Ze zit dan ook nog in haar pubermaanden :p. Ze behaalde dus 99/100. Ik ben megafier!!

25 september 2011 Overgang Puppy klas naar Préjuniors klas gehoorzaamheid met Quenna
25 september 2011 Overgang Préjuniors naar Juniors klas gehoorzaamheid met Quenna
28 september 2011 Overgang juniors naar B klas gehoorzaamheid geslaagd met 85/100 met Quenna
Overgangsproef juniors naar B klas met 85/100 (15 punten verloren aan apport -> niet op getraind en hoeft ze niet op verplaatsing te kunnen voor ons). Een superknap resultaat !!!
1 mei 2012 Overgang D naar C klas met Quenna en Emilia (HS Hoba)
Door de verhuis en de tijdelijke nieuwe terreinen van HS Pallieter start er dit voorjaar geen nieuwe groep Agility. Daarom zijn we gaan uitkijken naar een andere hondenschool. We wilden Emilia ook met onze jongste rakkers gehoorzaamheid volgen op een hondenschool. De basis kennen ze goed genoeg van thuis. Maar het is altijd nuttig om ook op verplaatsing wat meer te oefenen. Zo zijn we bij HS Hoba in Deurne terechtgekomen. Sinds 8 april volgen we er les gehoorzaamheid. Quenna had reeds gehoorzaamheidslessen  gevolgd en was met succes geslaagd voor de overgangsproef op HS Pallieter. Deze avond hebben we de proef op HS Hoba van de D naar C klas meegedaan en Quenna is geslaagd. Met Emilia, de eeuwige spring in 't veld, hadden we ook graag gestart met Agility. Ze is nu bijna 17 maanden. Om te kunnen deelnemen aan de startersklas Agility moet je op HS Hoba een overgangsproef afleggen nl. van de D naar de C klas. Emilia had nog geen ervaring met gehoorzaamheidslessen op een hondenschool. Na enkele lessen de voorbije drie weken hebben we deze avond de proef afgelegd en ze is zonder problemen geslaagd. Volgende week, 8 mei, start de eerste les Agility. We kijken er al naar uit! 
5 juni 2012 Overgang D naar C klas met Jolie (HS Hoba)
Sinds een kleine maand trainen we ook met Lucca en Jolie gehoorzaamheid op HS Hoba. Deze avond heb ik (Linda) de overgangsproef van de D naar de C klas meegedaan met Jolie. En ze is geslaagd !! Met Lucca kon ik (Kristine) de proef niet meedoen o.w.v. m'n examens. We zijn supertrots op Jolie !!
3 juli 2012 Overgang van D naar C klas met Lucca en Dafne (HS Hoba)
Deze avond hebben we op HS Hoba de overgangsproef van de D naar de C klas meegedaan met Lucca en Dafne. En ze zijn geslaagd !! 
Nikita, Quenna en de vier zusjes Lucca, Emilia, Jolie en Dafne hebben nu dus de overgangsproef afgelegd. We zijn heel trots op hen!
4 augustus 2012

Overgang van C naar B1 gehoorzaamheid met Nikita en Emilia (HS Hoba)
Vandaag heb ik met Engelse Cocker Nikita en Havanezer Emilia de overgangsproef van de C naar de B1 klas afgelegd op HS Hoba. De zon scheen heel fel en dat maakte de honden wel wat moe. Toch hebben ze goed hun best gedaan en zijn ze allebei geslaagd :D !!!

   
   
   
15 februari 2015 HS Amicus Ranst : Overgangsproef geslaagd van Juniors naar B klas met Noa
26 april 2015 HS Amicus Ranst : Overgang naar Prejuniors met Nouga
29 april 2015 HS Amicus Ranst : Overgangsproef geslaagd van B naar C klas met Noa
3 juni 2015 HS Amicus Ranst : Overgang naar Juniors met Nouga
24 juni 2015 HS Amicus Ranst : Overgangsproef geslaagd van Juniors naar B klas met Laguna
 

Sociabiliteitsproeven

25 januari 2009 Sociabiliteitproef te HS Pallieter : Gioia, Havana & Dalia GESLAAGD
31 januari 2010 Sociabiliteitproef te HS Pallieter : Mistica GESLAAGD
 
3 oktober 2010 Sociabiliteitproef te HS Pallieter : Iliano GESLAAGD
2 oktober 2011 Sociabiliteitsproef te HS Pallieter : Nikita & Quenna GESLAAGD
29 januari 2012 Sociabiliteitsproef te HS Pallieter : Lucca & Emilia GESLAAGD
29 april 2012 Sociabiliteitsproef te Holvense Hondenschool : Jolie & Dafne GESLAAGD
7 oktober 2012 Sociabiliteitsproef te Holvense Hondenschool : Dolce & Vita & Hippy & Itala GESLAAGD
8 februari 2015 Sociabiliteitsproef te HS Amicus Ranst : Noa GESLAAGD

 

 

 

Home Back Top Next